Ullmax Logo
Selgere eller kontaktperson?

Databeskyttelsespolicy

Hva slags informasjon innhenter vi, og hvorfor?

Vi innsamler først og fremst informasjon om deg for å tilby deg varer på hjemmesiden vår og for å kunne sende dine bestillinger hjem til deg. Dette medfører at vi også må lagre visse opplysninger om dine kjøp i et visst antall år på grunn av lovkrav. I tillegg til dette behandler vi noen av dine opplysninger for å markedsføre varer som vi tror du er interessert i, men du kan selvfølgelig fravelge dette når du vil.

Informasjon du gir oss

 • Når du foretar et kjøp. Navn, adresse, e-post, telefonnummer og informasjon om din betaling.
 • Når du er i kontakt med oss. Kommunikasjon med kundesupport og serviceoppdrag.

Informasjon vi samler om deg;

 • Aktivitet på vår hjemmeside (cookies)

Hvorfor og hvor lenge vi behandler din informasjon

For at vi skal kunne levere varer til deg eller for senere å kunne følge opp på et kundeserviceoppdrag innebærer det at vi må behandle et antall opplysninger om deg. Nedenfor beskriver vi de generelle formålene vi behandler opplysningene til og hvor lenge vi lagrer informasjonen.

Hensikten med behandlingen

Juridisk grunnlag for behandlingen

Hvor lenge lagrer vi opplysningene?

Forbedre opplevelsen av ditt besøk på vår hjemmeside

Samtykke (cookies)

1 år

Din profil på hjemmesiden

Samtykke

Inntil du velger å slette din profil

Markedsføring og annonsering

Berettiget interesse (med opt-out)

Opt-out, eller opp til 3 år

For å administrere ditt kjøp og levere varer

Nødvendig på grunn av avtale

3 år

Utføre og håndtere serviceoppdrag

Nødvendig på grunn av avtale

3 år

For feilsøking, dataanalyse, statistikk og motvirking av misbruk

Berettiget interesse

3 år

Bokføring av transaksjoner 

Juridisk forpliktelse

7 år

 

Tilbakekalle samtykke

Du kan til enhver tid tilbakekalle et samtykke. Personopplysninger vi behandler med ditt samtykke vil slettes dersom det ikke foreligger annet juridisk grunnlag for oss for å behandle opplysningene. Å tilbakekalle et samtykke gjør det enklere for deg å endre preferansene dine på profilen din eller ved å kontakte oss. 

 

Markedsføring og annonsering

Vi kan komme til å dele informasjon med annonsepartnere for å sende reklamemeddelelser til deg eller for å vise deg mer skreddersydd innhold. Vi gjør dette for at annonsene skal inneholde mer relevante produkter som kan være av interesse for deg og for å forstå hvordan brukere interagerer med annonser.

Se vennligst avsnittet nedenfor om hvordan vi behandler dine personopplysninger på vår hjemmeside, for informasjon om cookies og annen teknikk som vi og tredjeparter benytter på vår hjemmeside.

Profilering for direkte markedsføring

Når du besøker vår hjemmeside benytter vi oss av din aktivitet for å forbedre utvalget av produkter som er synlige for deg. Vi tilbyr mange ulike produkter, og vi vil gjerne hjelpe deg ved å vise det som vi tror er mest relevant for deg. Vi benytter det samme prinsippet når vi markedsfører via andre kanaler som Facebook eller andre såkalte “banners”.

Du har rett til å reise innvending mot denne typen behandling, og vi må innhente samtykke fra deg for å benytte disse teknikkene (et samtykke du kan tilbakekalle når som helst). Vi vil fortsatt annonsere på andre plattformer som Facebook og Google, så selv om du tilbakekaller ditt samtykke vil du fortsatt se vår annonsering, men den vil heretter ikke være tilpasset det vi tror du er mest interessert i.

Du kan lese mer om disse teknikkene og hvordan vi benytter dem i avsnittet nedenfor om hvordan vi behandler dine personopplysninger på vår hjemmeside.

Hvem vi deler din informasjon med

Tjenesteleverandører og andre

Vi benytter hovedsakelig vår egen teknikk når vi behandler dine personopplysninger. Men i noen unntakstilfeller må vi benytte oss av utenforstående parter (for eksempel til utsendelse av e-poster, annonseleverandører eller ulike betalingsløsninger). I disse tilfellene sikrer vi alltid at disse leverandørene opprettholder det samme nivået som oss når det gjelder beskyttelse av data. Vi sikrer også at de opprettholder en minst like god databeskyttelse av dine opplysninger som oss.

Transport og logistikkforetak

Når du har kjøpt en vare hos oss sender vi den deretter til deg. Til dette formålet deler vi din adresseinformasjon med noen andre aktører for at vi skal kunne levere varen hjem til deg i postkassen. Vi sikrer også at de opprettholder en minst like god databeskyttelse av dine opplysninger som oss.

Vi benytter følgende tjenesteleverandører;

 • Unifaun AB (Transport and logistik)
 • Postnord AB (Transport and logistik)
 • Qlikview (Analytics)
 • Google (e-mail, analytics)
 • Livechat Inc (chat med kunder)
 • Netigate (kundeundersøkelser)
 • Microsoft (hosting)
 • Facebook (markedsføring)
 • Tolletaten
 • Campaign Monitor
 • Navision (ERP system)
 • QBD (Webbyrå)

 

Overførsler til andre land

Noen av våre tjenesteleverandører er fra land utenfor EU. I slike tilfeller benytter vi kun leverandører som er tilsluttet rammeverket “EU-US Privacy Shield Framework” som gjør at de overførslene som foretas omfattes av passende sikkerhetstiltak. Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan rammeverket fungerer kan du lese mer på Privacy Shields hjemmeside: https://www.privacyshield.gov/welcome

 

Dine rettigheter

Ettersom vi behandler din informasjon er det også viktig at du kjenner til dine rettigheter som kunde. Nedenfor finner du informasjon om hvilke rettigheter du har og hvordan de forholder seg til hvordan vi behandler den

 • Rett til registerutdrag. Du har rett til å sende forespørsel om å få en kopi av de personopplysningene vi har om deg, og du har rett til å få disse kopiene gratis. Du kan sende en forespørsel om registerutdrag til dataskydd@ullmax.se.
 • Rett til retting. Dersom vi har feilaktig eller manglende informasjon om deg har du rett til når som helst å kreve at vi retter informasjonen.
 • Rett til sletting. Dersom vi behandler informasjon om deg med ditt samtykke har du rett til å kreve at den slettes.
 • Rett til å reise innsigelse mot behandling. Når vi behandler din informasjon på grunnlaget “juridisk interesse” eller når vi behandler dine opplysninger for å profilere dine interesser har du rett til å reise innvending mot behandlingen. Hvis du reiser en slik innvending må vi enten påvise tvingende berettigede årsaker som veier tyngre enn de årsaker du oppgir eller slutte med behandlingen.
 • Rett til å klage til tilsynsmyndighetene. Hvis du ikke er fornøyd med måten vi behandler din informasjon på håper vi du forteller oss om dette, slik at vi kan forbedre oss når det gjelder å administrere din konfidensielle informasjon. Uansett har du alltid rett til å klage til Datatilsynet, som du kan finne mer informasjon om her; https://www.datainspektionen.se/om-oss/arbetssatt/klagomal/.

 

Sikkerhet rundt din informasjon

Vår høyeste prioritet er din personlige integritet, og vi jobber derfor aktivt for at dine personopplysninger behandles med største varsomhet. Vi iverksetter de nødvendige tiltak for å sikre at dine personopplysninger behandles på en trygg og sikker måte og i samsvar med denne policy- og beskyttelsesforordningen.

 

Barn

Våre tjenester retter seg ikke mot barn under 13 år. Vi innsamler ikke bevisst personopplysninger fra barn som er under 13 år. Hvis du er forelder til et barn og blir oppmerksom på at barnet ditt har oppgitt personopplysninger til oss, ta vennligst kontakt med oss på dataskydd@ullmax.se slik at du kan kreve å gjøre bruk av dine tilgangs-, rettelses-, oppsigelses-, og / eller innvendingsrettigheter.

 

Hvordan vi behandler personopplysninger på vår hjemmeside

Når du besøker vår hjemmeside benytter vi teknikker som tillater oss å behandle informasjon om deg og hvordan du bruker vår hjemmeside. En del av denne informasjonen gjør det mulig at du kan kjøpe varer på vår hjemmeside eller å vise hjemmesiden på ulike språk. Denne typen teknikker anses som nødvendige for at vi skal kunne tilby ønskede tjenester.

Andre teknikker som tillater oss å se hvordan du bruker hjemmesiden betraktes ikke som helt nødvendige for at vi skal kunne tilby tjenester via vår hjemmeside. Derfor kommer vi til å be om ditt samtykke for denne typen behandling.

Disse teknikkene kalles vanligvis cookies eller informasjonskapsler, men de består også av lokal lagring, transparente piksler, “web beacons” og JavaScript som kan sende informasjon fra din enhet eller datamaskin tilbake til våre servere. Slik informasjon kan også inneholde data om din enhet.

 

Kontaktopplysninger

Ullmax AB, org. 556647-0307 er personopplysningsansvarlige for behandlingen av dine personopplysninger. Dersom du har spørsmål angående vår håndtering av dine personopplysninger kan du gjerne kontakte oss på dataskydd@ullmax.se.

Hva slags informasjon innhenter vi, og hvorfor?

Vi innsamler først og fremst informasjon om deg for å tilby deg varer på hjemmesiden vår og for å kunne sende dine bestillinger hjem til deg. Dette medfører at vi også må lagre visse opplysninger om dine kjøp i et visst antall år på grunn av lovkrav. I tillegg til dette behandler vi noen av dine opplysninger for å markedsføre varer som vi tror du er interessert i, men du kan selvfølgelig fravelge dette når du vil.

Informasjon du gir oss

 • Når du foretar et kjøp. Navn, adresse, e-post, telefonnummer og informasjon om din betaling.
 • Når du er i kontakt med oss. Kommunikasjon med kundesupport og serviceoppdrag.

Informasjon vi samler om deg;

 • Aktivitet på vår hjemmeside (cookies)

Hvorfor og hvor lenge vi behandler din informasjon

For at vi skal kunne levere varer til deg eller for senere å kunne følge opp på et kundeserviceoppdrag innebærer det at vi må behandle et antall opplysninger om deg. Nedenfor beskriver vi de generelle formålene vi behandler opplysningene til og hvor lenge vi lagrer informasjonen.

Hensikten med behandlingen

Juridisk grunnlag for behandlingen

Hvor lenge lagrer vi opplysningene?

Forbedre opplevelsen av ditt besøk på vår hjemmeside

Samtykke (cookies)

1 år

Din profil på hjemmesiden

Samtykke

Inntil du velger å slette din profil

Markedsføring og annonsering

Berettiget interesse (med opt-out)

Opt-out, eller opp til 3 år

For å administrere ditt kjøp og levere varer

Nødvendig på grunn av avtale

3 år

Utføre og håndtere serviceoppdrag

Nødvendig på grunn av avtale

3 år

For feilsøking, dataanalyse, statistikk og motvirking av misbruk

Berettiget interesse

3 år

Bokføring av transaksjoner 

Juridisk forpliktelse

7 år

 

Tilbakekalle samtykke

Du kan til enhver tid tilbakekalle et samtykke. Personopplysninger vi behandler med ditt samtykke vil slettes dersom det ikke foreligger annet juridisk grunnlag for oss for å behandle opplysningene. Å tilbakekalle et samtykke gjør det enklere for deg å endre preferansene dine på profilen din eller ved å kontakte oss. 

 

Markedsføring og annonsering

Vi kan komme til å dele informasjon med annonsepartnere for å sende reklamemeddelelser til deg eller for å vise deg mer skreddersydd innhold. Vi gjør dette for at annonsene skal inneholde mer relevante produkter som kan være av interesse for deg og for å forstå hvordan brukere interagerer med annonser.

Se vennligst avsnittet nedenfor om hvordan vi behandler dine personopplysninger på vår hjemmeside, for informasjon om cookies og annen teknikk som vi og tredjeparter benytter på vår hjemmeside.

Profilering for direkte markedsføring

Når du besøker vår hjemmeside benytter vi oss av din aktivitet for å forbedre utvalget av produkter som er synlige for deg. Vi tilbyr mange ulike produkter, og vi vil gjerne hjelpe deg ved å vise det som vi tror er mest relevant for deg. Vi benytter det samme prinsippet når vi markedsfører via andre kanaler som Facebook eller andre såkalte “banners”.

Du har rett til å reise innvending mot denne typen behandling, og vi må innhente samtykke fra deg for å benytte disse teknikkene (et samtykke du kan tilbakekalle når som helst). Vi vil fortsatt annonsere på andre plattformer som Facebook og Google, så selv om du tilbakekaller ditt samtykke vil du fortsatt se vår annonsering, men den vil heretter ikke være tilpasset det vi tror du er mest interessert i.

Du kan lese mer om disse teknikkene og hvordan vi benytter dem i avsnittet nedenfor om hvordan vi behandler dine personopplysninger på vår hjemmeside.

Hvem vi deler din informasjon med

Tjenesteleverandører og andre

Vi benytter hovedsakelig vår egen teknikk når vi behandler dine personopplysninger. Men i noen unntakstilfeller må vi benytte oss av utenforstående parter (for eksempel til utsendelse av e-poster, annonseleverandører eller ulike betalingsløsninger). I disse tilfellene sikrer vi alltid at disse leverandørene opprettholder det samme nivået som oss når det gjelder beskyttelse av data. Vi sikrer også at de opprettholder en minst like god databeskyttelse av dine opplysninger som oss.

Transport og logistikkforetak

Når du har kjøpt en vare hos oss sender vi den deretter til deg. Til dette formålet deler vi din adresseinformasjon med noen andre aktører for at vi skal kunne levere varen hjem til deg i postkassen. Vi sikrer også at de opprettholder en minst like god databeskyttelse av dine opplysninger som oss.

Vi benytter følgende tjenesteleverandører;

 • Unifaun AB (Transport and logistik)
 • Postnord AB (Transport and logistik)
 • Qlikview (Analytics)
 • Google (e-mail, analytics)
 • Livechat Inc (chat med kunder)
 • Netigate (kundeundersøkelser)
 • Microsoft (hosting)
 • Facebook (markedsføring)
 • Tolletaten
 • Campaign Monitor
 • Navision (ERP system)
 • QBD (Webbyrå)

 

Overførsler til andre land

Noen av våre tjenesteleverandører er fra land utenfor EU. I slike tilfeller benytter vi kun leverandører som er tilsluttet rammeverket “EU-US Privacy Shield Framework” som gjør at de overførslene som foretas omfattes av passende sikkerhetstiltak. Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan rammeverket fungerer kan du lese mer på Privacy Shields hjemmeside: https://www.privacyshield.gov/welcome

 

Dine rettigheter

Ettersom vi behandler din informasjon er det også viktig at du kjenner til dine rettigheter som kunde. Nedenfor finner du informasjon om hvilke rettigheter du har og hvordan de forholder seg til hvordan vi behandler den

 • Rett til registerutdrag. Du har rett til å sende forespørsel om å få en kopi av de personopplysningene vi har om deg, og du har rett til å få disse kopiene gratis. Du kan sende en forespørsel om registerutdrag til dataskydd@ullmax.se.
 • Rett til retting. Dersom vi har feilaktig eller manglende informasjon om deg har du rett til når som helst å kreve at vi retter informasjonen.
 • Rett til sletting. Dersom vi behandler informasjon om deg med ditt samtykke har du rett til å kreve at den slettes.
 • Rett til å reise innsigelse mot behandling. Når vi behandler din informasjon på grunnlaget “juridisk interesse” eller når vi behandler dine opplysninger for å profilere dine interesser har du rett til å reise innvending mot behandlingen. Hvis du reiser en slik innvending må vi enten påvise tvingende berettigede årsaker som veier tyngre enn de årsaker du oppgir eller slutte med behandlingen.
 • Rett til å klage til tilsynsmyndighetene. Hvis du ikke er fornøyd med måten vi behandler din informasjon på håper vi du forteller oss om dette, slik at vi kan forbedre oss når det gjelder å administrere din konfidensielle informasjon. Uansett har du alltid rett til å klage til Datatilsynet, som du kan finne mer informasjon om her; https://www.datainspektionen.se/om-oss/arbetssatt/klagomal/.

 

Sikkerhet rundt din informasjon

Vår høyeste prioritet er din personlige integritet, og vi jobber derfor aktivt for at dine personopplysninger behandles med største varsomhet. Vi iverksetter de nødvendige tiltak for å sikre at dine personopplysninger behandles på en trygg og sikker måte og i samsvar med denne policy- og beskyttelsesforordningen.

 

Barn

Våre tjenester retter seg ikke mot barn under 13 år. Vi innsamler ikke bevisst personopplysninger fra barn som er under 13 år. Hvis du er forelder til et barn og blir oppmerksom på at barnet ditt har oppgitt personopplysninger til oss, ta vennligst kontakt med oss på dataskydd@ullmax.se slik at du kan kreve å gjøre bruk av dine tilgangs-, rettelses-, oppsigelses-, og / eller innvendingsrettigheter.

 

Hvordan vi behandler personopplysninger på vår hjemmeside

Når du besøker vår hjemmeside benytter vi teknikker som tillater oss å behandle informasjon om deg og hvordan du bruker vår hjemmeside. En del av denne informasjonen gjør det mulig at du kan kjøpe varer på vår hjemmeside eller å vise hjemmesiden på ulike språk. Denne typen teknikker anses som nødvendige for at vi skal kunne tilby ønskede tjenester.

Andre teknikker som tillater oss å se hvordan du bruker hjemmesiden betraktes ikke som helt nødvendige for at vi skal kunne tilby tjenester via vår hjemmeside. Derfor kommer vi til å be om ditt samtykke for denne typen behandling.

Disse teknikkene kalles vanligvis cookies eller informasjonskapsler, men de består også av lokal lagring, transparente piksler, “web beacons” og JavaScript som kan sende informasjon fra din enhet eller datamaskin tilbake til våre servere. Slik informasjon kan også inneholde data om din enhet.

 

Kontaktopplysninger

Ullmax AB, org. 556647-0307 er personopplysningsansvarlige for behandlingen av dine personopplysninger. Dersom du har spørsmål angående vår håndtering av dine personopplysninger kan du gjerne kontakte oss på dataskydd@ullmax.se.

 
×
Din handlekurv
 
×
Logg inn
 
×
Velg språk

Flag NorwayNorge

Flag SwedenSverige

Flag FinlandSuomi (suomalainen)

Flag FinlandFinland (svenska)

Flag GermanyDeutschland

 
×
Hva leter du etter?